czwartek, 24 marca 2016

Kodeks pracy przyszłej Mamy


Kodeks pracy - powinien znać każdy! to jest kodeks nasz, pracowników, zwykłych kowalskich którzy powinni znać swoje prawa.

Dlaczego pisze o kodeksie pracy? przyznam szczerze - dopiero będąc w ciąży potrzebowałam zasięgnąć niezbędnych informacji dot. praw dla kobiet w ciąży. Najgorsze było to, że w temacie ciąża-praca, kobiety mało wiedzą. Może dlatego że mało mam koleżanek - mam i one nie miały potrzeby uzyskania takich informacji.

Jednak są to informacje bardzo ważne, dlatego będąc w ciąży czy też jeszcze nie, trzeba znać swoje prawa.

Kodeks pracy dla kobiet w ciąży jest bardzo korzystny. Kobieta pracująca na umowę o pracę jest objęta ochroną prawną od trzeciego miesiąca ciąży. Wypowiedzenie umowy o pracę jest unieważnione, gdy kobieta otrzymała je, nie wiedząc jeszcze, że jest w ciąży lub jeśli zaszła w ciążę, będąc na okresie wypowiedzenia.

Jakie mamy jescze "przywileje"?
1. Art. 177. § 1. Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy i reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy - przepis ten nie dotyczy pracownicy w okresie próbnym nieprzekraczającym jednego miesiąca.

2. Art. 177 § 3. Umowa o pracę zawarta na czas określony albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu.

3. Art. 178. § 1. Pracownicy w ciąży nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej. Pracownicy w ciąży nie wolno bez jej zgody delegować poza stałe miejsce pracy. 

4. Art. 185. § 2. Pracodawca jest obowiązany udzielać pracownicy ciężarnej zwolnień od pracy na zalecone przez lekarza badania lekarskie przeprowadzane w związku z ciążą, jeżeli badania te nie mogą być przeprowadzone poza godzinami pracy. Za czas nieobecności w pracy z tego powodu pracownica zachowuje prawo do wynagrodzenia.

5. Art.  4. Rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę za wypowiedzeniem w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego może nastąpić tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy.

6. Art. 180. § 1. Pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wymiarze: 
1) 20 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie; 
2) 31 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie; 
3) 33 tygodni – w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie; 
4) 35 tygodni – w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie; 
5) 37 tygodni – w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie.

7. Nasze zwolnienie jest 100% płatne,

To są niektóre, jednak najważniejsze nasze prawa, jako kobiety w ciąży. W praktyce to wygląda różnie. Przeglądam wiele stron w internecie i czasem historie są naprawdę przykre, jednak są i też te pozytywne.
Niestety wszystko zależy od naszej sytuacji z pracodawcą

1 komentarz:

  1. Bardzo pomocne! Za jakiś czas na pewno mi się przydadzą te informacje :)

    http://triviaaboutme.blogspot.com/

    OdpowiedzUsuń

Jeśli spodobał Ci się ten wpis zapraszam na stronę bloga na Facebooku i zachęcam do polubienia Fanpage'u. W ten sposób na bieżąco będziesz dostawać informacje o kolejnych ciekawych postach! Znajdziesz mnie również na Instagramie.